function a() { } function showPrefferedOptions2(oSelect) { var checkBox = document.getElementById("majasvizite0"); var checkBoxm = document.getElementById("majasvizitem0"); console.log(checkBoxm); var aOptionsValues = []; var aOptions = getSelectedIndexes(oSelect); for (var i = 0; i < aOptions.length; i++) { aOptionsValues.push(aOptions[i].text); if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value=="Vispārējais analīžu komplekss 31.00 €") { var x = document.getElementById("Dzivesvieta").selectedIndex; if (checkBox.checked == true) { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 46.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 46.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "1"; } else { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 31.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 31.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "1"; } } else if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value=="Analīžu komplekss: ginekoloģiskā veselība 75.00 €") { var x = document.getElementById("Dzivesvieta").selectedIndex; if (checkBox.checked == true) { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 90.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 90.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "2"; } else { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 75.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 75.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "2"; } } else if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value=="Vispārējais analīžu komplekss + internista konsultācija (1h) 76.00 €") { var x = document.getElementById("Dzivesvieta").selectedIndex; if (checkBox.checked == true) { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 91.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 91.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "3"; } else { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 76.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 76.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "3"; } } else if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value=="Ginekoloģiskā veselība + ginekologa konsultācija +USG izmeklējums 120.00 €") { var x = document.getElementById("Dzivesvieta").selectedIndex; if (checkBox.checked == true) { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 135.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 135.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "4"; } else { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 120.00 €"; document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 120.00 €"; document.getElementById("idselect11").selectedIndex = "4"; } } else if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value=="Cits") { var aq=document.getElementById("cenam").innerHTML; var bq=aq.slice(6, -2); var sum1q=Number(bq); if(sum1q=="46") { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 31.00 €"; } else if(sum1q=="90") { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 75.00 €"; } else if(sum1q=="91") { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 76.00 €"; } else if(sum1q=="135") { $('#majasvizitem0').removeAttr('checked'); document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 120.00 €"; } else { } var myClasses = document.querySelectorAll('.rsform-block-majasvizite'), i = 0, l = myClasses.length; for (i; i < l; i++) { myClasses[i].style.display = 'none'; } var myClasses = document.querySelectorAll('.rsform-block-majasvizitem'), i = 0, l = myClasses.length; for (i; i < l; i++) { myClasses[i].style.display = 'none'; } var x = document.getElementById("Dzivesvieta").selectedIndex; if (checkBox.checked == true) { var a=document.getElementById("cena").innerHTML; var b=a.slice(6, -2); var sum1=Number(b)-15+".00"; document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: "+sum1+" €"; var a1=document.getElementById("cenam").innerHTML; var b1=a1.slice(6, -2); var sum11=Number(b1)-15+".00"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: "+sum11+" €"; $('#majasvizite0').removeAttr('checked'); } else { } } else { var myClasses = document.querySelectorAll('.rsform-block-majasvizite'), i = 0, l = myClasses.length; for (i; i < l; i++) { myClasses[i].style.display = 'block'; } var myClasses1 = document.querySelectorAll('.rsform-block-majasvizitem'), i = 0, l = myClasses1.length; for (i; i < l; i++) { myClasses1[i].style.display = 'block'; } var x = document.getElementById("kompleks").selectedIndex; var x1= document.getElementById("kompleksm").selectedIndex; if(x=="1" && x1=="1") { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 31.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 31.00 €"; } else if(x=="2" && x1=="2") { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 75.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 75.00 €"; } else if(x=="3" && x1=="3") { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 76.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 76.00 €"; } else if(x=="4" && x1=="4") { document.getElementById("cena").innerHTML="Cena: 120.00 €"; document.getElementById("cenam").innerHTML="Cena: 120.00 €"; } } } } function showPrefferedOptions(oSelect) { // var aOptionsValues = []; var aOptions = getSelectedIndexes(oSelect); for (var i = 0; i < aOptions.length; i++) { aOptionsValues.push(aOptions[i].text); } if(aOptionsValues.join(", ")=="Uzdot jautājumu") { } else if(aOptionsValues.join(", ")=="Izvēlēties jautājumu kategoriju") { } else if(aOptionsValues.join(", ")=="Выбрать категорию вопроса") { } else if(aOptionsValues.join(", ")=="Задать вопрос") { } else if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value=="2") { } else { if(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value[0]=="h") { // var Save_data(); //alert("Вы выбрали: " + aOptionsValues.join(", ")+value2); document.location.href='?bvzau?'+oSelect.options[oSelect.selectedIndex].index; window.open(oSelect.options[oSelect.selectedIndex].value); } else { } } } function select_option() { var value = document.form.select.value; var index = document.form.select.selectedIndex; alert(value); alert(index); } function getSelectedIndexes(oSelect) { var aSelected = []; for (var i = 0; i < oSelect.options.length; i++) { if (oSelect.options[i].selected) { aSelected.push(oSelect.options[i]); } } return aSelected; } function ab() { //alert("сработало"); // alert(window.location.href); } setTimeout(ab, 100); chat Izvēlieties poliklīniku(*) Izvēlēties jautājumu kategorijuReģistrēties analīžu nodošanaiAnalīžu rezultātiFiliāles un darba laikiAnalīzes un cenasAnalīžu izskaidrošanaUzdot jautājumu Please tell us how big is your company. Jūsu vārds(*) Nederīgs ievade Jūsu e-pasts:(*) Nederīgs ievade Tālrunis(*) Nederīgs ievade Jūsu jautājums(*) Неверный ввод Неверный ввод Неверный ввод Неверный ввод Неверный ввод Неверный ввод Неверный ввод комментарий Неверный ввод Выбор состояние Gaidams Неверный ввод key Неверный ввод (*) Неверный ввод Sūtīt RSFormProPrices['1_kategoriji'] = {"Izv\u0113l\u0113ties jaut\u0101jumu kategoriju":"1","Re\u0123istr\u0113ties anal\u012b\u017eu nodo\u0161anai":"2","Anal\u012b\u017eu rezult\u0101ti":"3","Fili\u0101les un darba laiki":"5","Anal\u012bzes un cenas":"6","Anal\u012b\u017eu izskaidro\u0161ana":"7","Uzdot jaut\u0101jumu":"8"}; RSFormPro.Ajax.URL = "\/component\/rsform\/?task=ajaxValidate"; ajaxExtraValidationScript[1] = function(task, formId, data){ var formComponents = {}; formComponents[4]='kategoriji';formComponents[38]='Firstname';formComponents[39]='Email';formComponents[40]='Telefon';formComponents[23]='Zina';formComponents[41]='ip';formComponents[42]='data';formComponents[63]='domene';formComponents[43]='titleotkudaotpravlenopisjmo';formComponents[44]='mestoraspolozenija';formComponents[45]='silkaotkudaotpravlenopisjmo';formComponents[46]='comment';formComponents[47]='viborsostojanije';formComponents[49]='key';formComponents[50]='rechapchav2'; RSFormPro.Ajax.displayValidationErrors(formComponents, task, formId, data); }; if ($('#rsfp-thankyou-scroll5').length == 0) { } else { document.getElementById("spoilerformi").style.display = "block"; }

Vai varam Jums palīdzēt?

Uzrakstiet un mēs sazināsimies ar Jums.

 

chat

Please tell us how big is your company.
Nederīgs ievade
Nederīgs ievade
Nederīgs ievade
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Gaidams Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод